Đề thi giữa kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Bài kiểm tra số 2)

  • 3383 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hoạt động là do

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Nitơ có số oxi hóa âm trong hợp chất với nguyên tố nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn A

Trong hợp chất với kim loại hoặc H thì nitơ có số oxi hóa âm.


Câu 4:

Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế N2bằng cách

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Trong phòng thí nghiệm thường điều chế HNO3 bằng phản ứng

Xem đáp án

Chọn A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

4 tháng trước

NT Ngọc Ánh

Bình luận


Bình luận

Trần Hữu Hoàng
22:02 - 26/09/2021

Câu 4 : Đáp án là B