Câu hỏi:

04/05/2020 460

Cho sơ đồ sau : X+YCa3PO42+H2O, Số cặp chất X, Y thỏa mãn là

Trả lời:

Chọn A

X và Y có thể là: CaO và H3PO4; Ca(OH)2 và H3PO4; Ca(H2PO4)2 và Ca(OH)2; CaHPO4 và Ca(OH)2; Ca(H2PO4)2 và CaO; CaHPO4 và CaO;

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Amophot là hỗn hợp các muối 

Xem đáp án » 04/05/2020 1,227

Câu 2:

Đem nung các chất sau: KNO3, NH4NO3, NH4NO2, NH4Cl, BaHCO32, AgNO3, NH4CO3, FeCO3, CuNO32. Số chất khí (không kể hơi nước) thu được là

Xem đáp án » 04/05/2020 625

Câu 3:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra ?

Xem đáp án » 04/05/2020 581

Câu 4:

Khi nhiệt phân, dãy muối rắn nào dưới đây đều sinh ra một khí duy nhất ?

Xem đáp án » 04/05/2020 580

Câu 5:

Cho 2,3 gam Na vào 200 ml dung dịch NH42SO4 1M. Đun nóng thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 04/05/2020 520

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85