Câu hỏi:

11/09/2019 142,717

Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

- Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau: Đới khí hậu cực và cận cực; Đới khí hậu ôn đới; Đới khí hậu cận nhiệt; Đới khí hậu nhiệt đới và đới khí hậu xích đạo.

- Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

- Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 11/09/2019 170,449

Câu 2:

Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

Xem đáp án » 11/09/2019 144,824

Câu 3:

Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở khu vực nào sau đây của châu Á?

Xem đáp án » 11/09/2019 127,154

Câu 4:

Nguyên nhân chủ yếu khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới là do

Xem đáp án » 11/09/2019 110,064

Câu 5:

Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

Xem đáp án » 11/09/2019 109,622

Câu 6:

Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

Xem đáp án » 11/09/2019 81,555

Bình luận


Bình luận