Câu hỏi:

11/09/2019 127,130

Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở khu vực nào sau đây của châu Á?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C.

Giải thích: Khí hậu lục địa của châu Á phân bố ở khu vực Tây Nam Á, Trung Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 11/09/2019 170,425

Câu 2:

Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

Xem đáp án » 11/09/2019 144,807

Câu 3:

Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á?

Xem đáp án » 11/09/2019 142,696

Câu 4:

Nguyên nhân chủ yếu khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới là do

Xem đáp án » 11/09/2019 110,051

Câu 5:

Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

Xem đáp án » 11/09/2019 109,597

Câu 6:

Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

Xem đáp án » 11/09/2019 81,548

Bình luận


Bình luận