Câu hỏi:

11/09/2019 170,450

Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở khu vực nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: Khí hậu gió mùa của châu Á gồm:

- Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố ở Nam Á và Đông Nam Á.

- Kiểu khí hậu cận nhiệt và ôn đới gió mùa phân bố ở Đông Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

Xem đáp án » 11/09/2019 144,826

Câu 2:

Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á?

Xem đáp án » 11/09/2019 142,718

Câu 3:

Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở khu vực nào sau đây của châu Á?

Xem đáp án » 11/09/2019 127,154

Câu 4:

Nguyên nhân chủ yếu khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới là do

Xem đáp án » 11/09/2019 110,064

Câu 5:

Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

Xem đáp án » 11/09/2019 109,625

Câu 6:

Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

Xem đáp án » 11/09/2019 81,555

Bình luận


Bình luận