Câu hỏi:

05/05/2020 12,733

 Loài cá nào sau đây KHÔNG thuộc lớp Cá xương?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cá đuối là đại diện thuộc lớp Cá sụn, chúng có bộ xương bằng chất sụn, có khe mang trần, da nhám, miệng nằm ở mặt bụng

→ Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong đời sống con người, vai trò quan trọng nhất của cá là gì?

Xem đáp án » 11/05/2020 11,350

Câu 2:

 Đặc điểm nào dưới đây thường xuất hiện ở các loài cá sống ở tầng mặt?

Xem đáp án » 11/05/2020 9,338

Câu 3:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Cá sụn có bộ xương bằng …(1)…, khe mang …(2)…, da nhám, miệng nằm ở …(3)….

Xem đáp án » 11/05/2020 8,663

Câu 4:

Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá, ta cần:

Xem đáp án » 05/05/2020 8,216

Câu 5:

Ở tầng mặt thiếu nơi ẩn nấp, cá sẽ có đặc điểm gì để thích nghi?

Xem đáp án » 05/05/2020 7,531

Câu 6:

Các loài cá sống ở tầng đáy có đặc điểm?

Xem đáp án » 05/05/2020 6,999

Bình luận


Bình luận