Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 34 (có đáp án): Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá

  • 2261 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài cá?

Xem đáp án

Trên thế giới có khoảng 25 415 loài cá. Ở Việt Nam đã phát hiện 2 753 loài.

→ Đáp án C


Câu 2:

 Loài cá nào sau đây KHÔNG thuộc lớp Cá xương?

Xem đáp án

Cá đuối là đại diện thuộc lớp Cá sụn, chúng có bộ xương bằng chất sụn, có khe mang trần, da nhám, miệng nằm ở mặt bụng

→ Đáp án A


Câu 3:

Loài cá thích nghi với đời sống ở tầng nước mặt?

Xem đáp án

Cá nhám, cá trích sống ở tầng nước mặt, thường không có chỗ ẩn náu.

→ Đáp án B


Câu 4:

Các loài cá sống ở tầng đáy có đặc điểm?

Xem đáp án

Các loài cá sống ở tầng đáy thường có thân dẹt mỏng, khúc đuôi yếu và bơi rất kém.

→ Đáp án A


Câu 5:

Loài cá có độc có thể gây chết người?

Xem đáp án

Cá nóc là loài cá nổi tiếng vì khả năng giết người, nếu nó không được chế biến đúng cách. Chất độc, tetrodotoxin, được phát hiện ở da, xương, buồng trứng, ruột và đặc biệt là gan. Nếu cá được chế biến đúng cách, thịt cá có thể được ăn an toàn.

→ Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận