Câu hỏi:

12/09/2019 61,379

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở: Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á giảm đáng kể là do

Xem đáp án » 12/09/2019 55,973

Câu 2:

Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 50,814

Câu 3:

Quốc gia đông dân nhất châu Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 30,589

Câu 4:

Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 24,710

Câu 5:

Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 23,256

Câu 6:

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 23,088

Bình luận


Bình luận