Câu hỏi:

12/09/2019 13,715

Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: Tại Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn là Ấn Độ giáo và Phật giáo, Ấn Độ giáo ra đời vào thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên, Phật giáo ra đời vào thế kỉ VI trước Công nguyên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở

Xem đáp án » 12/09/2019 61,391

Câu 2:

Tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á giảm đáng kể là do

Xem đáp án » 12/09/2019 55,989

Câu 3:

Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 50,834

Câu 4:

Quốc gia đông dân nhất châu Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 30,601

Câu 5:

Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 24,732

Câu 6:

Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 23,275

Câu 7:

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 23,098

Bình luận


Bình luận