Câu hỏi:

06/05/2020 5,408

Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ Gặm nhấm, là bộ thú có số lượng loài lớn nhất.

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

Xem đáp án » 12/05/2020 14,870

Câu 2:

Đặc điểm răng của Bộ Ăn thịt phù hợp với chế độ ăn thịt là?

Xem đáp án » 06/05/2020 14,442

Câu 3:

 Đặc điểm răng của bộ Ăn sâu bọ phù hợp ăn sâu bọ là?

Xem đáp án » 06/05/2020 13,914

Câu 4:

Đặc điểm răng của Bộ Gặm nhấm là?

Xem đáp án » 06/05/2020 10,845

Câu 5:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

Xem đáp án » 12/05/2020 10,756

Câu 6:

 Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai ?

Xem đáp án » 12/05/2020 10,624

Câu 7:

Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

Xem đáp án » 12/05/2020 10,573

Bình luận


Bình luận