Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50 (có đáp án): Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

  • 3739 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Loài nào thuộc Bộ Thú ăn sâu bọ?

Xem đáp án

Chuột chù thuộc bộ Thú ăn sâu bọ, chúng có cấu tạo cơ thể và tập tính thích nghi ăn sâu bọ.

→ Đáp án A


Câu 2:

Đặc điểm của chuột chù thích nghi với đào bới tìm mồi?

Xem đáp án

Chuột chù thích nghi với đời sống đào bới tìm mồi:

- Thị giác kém phát triển, song khứu giác rất phát triển, đặc biệt có những lông xúc giác dài ở trên mõm.

- Có mõm kéo dài thành vòi

→ Đáp án D


Câu 3:

 Loài nào sau đây sống đơn độc?

Xem đáp án

Báo sống đơn độc, rình mồi và bắt mồi.

→ Đáp án B


Câu 4:

 Đặc điểm răng của bộ Ăn sâu bọ phù hợp ăn sâu bọ là?

Xem đáp án

Bộ răng thích nghi với chế độ ăn sâu bọ, gồm những răng nhọn, răng hàm cũng có 3, 4 mấu nhọn.

→ Đáp án A


Câu 5:

Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ nào?

Xem đáp án

Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ Gặm nhấm, là bộ thú có số lượng loài lớn nhất.

→ Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

trúc thak

Bình luận


Bình luận