Câu hỏi:

11/05/2020 32,698

Loại file nào có thể phát tán được virus.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các tệp thường bị virus tấn công nhiều nhất là tệp văn bản *.doc hay các tệp bảng tính *.xls và các tệp chương trình *.exe, *.com. Chúng có thể xóa hoặc làm hỏng các tệp chương trình hay dữ liệu.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chương trình nào không phải là chương trình diệt virus?

Xem đáp án » 11/05/2020 76,773

Câu 2:

Yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin máy tính là:

Xem đáp án » 11/05/2020 59,666

Câu 3:

Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là:

Xem đáp án » 11/05/2020 34,862

Câu 4:

Bảo vệ thông tin máy tính là đảm bảo sao cho các tệp được lưu trong máy tính?

Xem đáp án » 11/05/2020 27,190

Câu 5:

Để phòng tránh virus, chúng ta nên tuân thủ thực hiện đúng việc nào sau đây?

Xem đáp án » 11/05/2020 21,188

Câu 6:

Vật mang virus có thể là gì?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,143

Bình luận


Bình luận