Câu hỏi:

11/05/2020 21,337

Để phòng tránh virus, chúng ta nên tuân thủ thực hiện đúng việc nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để phòng tránh virus chúng ta nên luôn cảnh giác và ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng và cập nhật phần mềm diệt virus và quét virus thường xuyên

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chương trình nào không phải là chương trình diệt virus?

Xem đáp án » 11/05/2020 77,099

Câu 2:

Yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin máy tính là:

Xem đáp án » 11/05/2020 59,796

Câu 3:

Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là:

Xem đáp án » 11/05/2020 34,947

Câu 4:

Loại file nào có thể phát tán được virus.

Xem đáp án » 11/05/2020 33,031

Câu 5:

Bảo vệ thông tin máy tính là đảm bảo sao cho các tệp được lưu trong máy tính?

Xem đáp án » 11/05/2020 27,331

Câu 6:

Vật mang virus có thể là gì?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,225

Bình luận


Bình luận

sang to
10:19 - 10/12/2021

câu này hơi lỗi