Câu hỏi:

11/05/2020 59,674

Yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin máy tính là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin máy tính được chia thành ba nhóm chính là: yếu tố công nghệ - vật lí, yếu tố bảo quản và sử dụng, virus máy tính.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các chương trình nào không phải là chương trình diệt virus?

Xem đáp án » 11/05/2020 76,800

Câu 2:

Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là:

Xem đáp án » 11/05/2020 34,866

Câu 3:

Loại file nào có thể phát tán được virus.

Xem đáp án » 11/05/2020 32,715

Câu 4:

Bảo vệ thông tin máy tính là đảm bảo sao cho các tệp được lưu trong máy tính?

Xem đáp án » 11/05/2020 27,199

Câu 5:

Để phòng tránh virus, chúng ta nên tuân thủ thực hiện đúng việc nào sau đây?

Xem đáp án » 11/05/2020 21,195

Câu 6:

Vật mang virus có thể là gì?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,147

Bình luận


Bình luận