Câu hỏi:

11/05/2020 76,749

Các chương trình nào không phải là chương trình diệt virus?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi phát hiện máy tính bị nhiễm virus hãy sử dụng ngay phần mềm diệt virus để quét và diệt virus đã lây nhiễm vào máy tính. Một số phần mềm diệt virus hiện nay là: Kaspersky, Norton AntilVirus, BKAV...

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn thông tin máy tính là:

Xem đáp án » 11/05/2020 59,659

Câu 2:

Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là:

Xem đáp án » 11/05/2020 34,853

Câu 3:

Loại file nào có thể phát tán được virus.

Xem đáp án » 11/05/2020 32,684

Câu 4:

Bảo vệ thông tin máy tính là đảm bảo sao cho các tệp được lưu trong máy tính?

Xem đáp án » 11/05/2020 27,177

Câu 5:

Để phòng tránh virus, chúng ta nên tuân thủ thực hiện đúng việc nào sau đây?

Xem đáp án » 11/05/2020 21,180

Câu 6:

Vật mang virus có thể là gì?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,131

Bình luận


Bình luận