Câu hỏi:

11/05/2020 58,252

Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mạng Internet là mạng kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn cầu thông qua một giao thức chung TCP/ IP.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy tìm kiếm là:

Xem đáp án » 11/05/2020 47,798

Câu 2:

Làm thế nào để kết nối Internet?

Xem đáp án » 11/05/2020 38,083

Câu 3:

Khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là:

Xem đáp án » 11/05/2020 35,006

Câu 4:

Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?

Xem đáp án » 11/05/2020 32,232

Câu 5:

Một vài ứng dụng trên Internet

Xem đáp án » 11/05/2020 29,586

Câu 6:

WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây ?

Xem đáp án » 11/05/2020 23,036

Bình luận


Bình luận