Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 2 (có đáp án): Mạng thông tin toàn cầu Internet

  • 4148 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là:

Xem đáp án

Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử. Sử dụng thư điện tử có thể đính kèm các văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, các đoạn phim, phần mềm... Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người trong cùng một lúc và chi phí thấp và thời gian chuyển gần như tức thì.

→ Đáp án D


Câu 2:

Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet ?

Xem đáp án

Mạng Internet là mạng kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn cầu thông qua một giao thức chung TCP/ IP.

→ Đáp án D


Câu 3:

WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây ?

Xem đáp án

Dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất của Internet là tổ chức và khai thác thông tin trên World Wide Web (WWW, còn gọi là Web).

→ Đáp án B


Câu 4:

Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?

Xem đáp án

Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào Internet. Khi đã gia nhập Internet, hai máy tính ở hai đầu trái đất cũng có thể kết nối trao đổi thông tin trực tiếp với nhau.

→ Đáp án D


Câu 5:

Máy tìm kiếm là:

Xem đáp án

Máy tìm kiếm là công cụ trên Internet giúp chúng ta tìm kiếm thông tin dựa trên cơ sở các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm. Ví dụ sử dụng máy tìm kiếm như Google, Yahoo, MSN…

→ Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận