Câu hỏi:

11/05/2020 32,240

Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào Internet. Khi đã gia nhập Internet, hai máy tính ở hai đầu trái đất cũng có thể kết nối trao đổi thông tin trực tiếp với nhau.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet ?

Xem đáp án » 11/05/2020 58,289

Câu 2:

Máy tìm kiếm là:

Xem đáp án » 11/05/2020 47,816

Câu 3:

Làm thế nào để kết nối Internet?

Xem đáp án » 11/05/2020 38,090

Câu 4:

Khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là:

Xem đáp án » 11/05/2020 35,015

Câu 5:

Một vài ứng dụng trên Internet

Xem đáp án » 11/05/2020 29,595

Câu 6:

WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây ?

Xem đáp án » 11/05/2020 23,058

Bình luận


Bình luận