Câu hỏi:

11/05/2020 23,083

WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất của Internet là tổ chức và khai thác thông tin trên World Wide Web (WWW, còn gọi là Web).

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet ?

Xem đáp án » 11/05/2020 58,314

Câu 2:

Máy tìm kiếm là:

Xem đáp án » 11/05/2020 47,831

Câu 3:

Làm thế nào để kết nối Internet?

Xem đáp án » 11/05/2020 38,111

Câu 4:

Khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là:

Xem đáp án » 11/05/2020 35,029

Câu 5:

Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?

Xem đáp án » 11/05/2020 32,253

Câu 6:

Một vài ứng dụng trên Internet

Xem đáp án » 11/05/2020 29,606

Bình luận


Bình luận