Câu hỏi:

17/09/2019 14,698

Những khu vực Bắc LB Nga mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 là do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: Khu vực Bắc LB Nga có khí hậu cực và cận cực -> Có khí hậu giá lạnh, mật độ dân số thấp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở những khu vực có kiểu khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 17/09/2019 11,667

Câu 2:

Mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 phân bố ở

Xem đáp án » 17/09/2019 8,414

Câu 3:

Các thành phố chủ yếu tập trung ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 17/09/2019 5,236

Câu 4:

Khu vực phía Nam LB Nga và Mông Cổ có mật độ dân số khoảng

Xem đáp án » 17/09/2019 3,969

Câu 5:

Thành phố nào có số dân đông nhất của châu Á?

Xem đáp án » 17/09/2019 3,299

Câu 6:

Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở

Xem đáp án » 17/09/2019 1,922

Bình luận


Bình luận