Trắc nghiệm Địa lí 8 Bài 6 (có đáp án): Thực hành Đọc, phân tích lược đồ

  • 2081 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 phân bố ở

Xem đáp án

Giải thích: Mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 phân bố ở Bắc LB Nga, Tây Trung Quốc, bán đảo Ả-rập, một số khu vực Trung Á.

Đáp án: C. 


Câu 2:

Những khu vực Bắc LB Nga mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 là do

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Khu vực Bắc LB Nga có khí hậu cực và cận cực -> Có khí hậu giá lạnh, mật độ dân số thấp.


Câu 3:

Khu vực phía Nam LB Nga và Mông Cổ có mật độ dân số khoảng

Xem đáp án

Giải thích: Khu vực phía Nam LB Nga và Mông Cổ có mật độ dân số khoảng 1-50 người/km2.

Đáp án: B. 


Câu 4:

Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở

Xem đáp án

Giải thích: Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở Đông Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, Ấn Độ, ven Địa Trung Hải.

Đáp án: D. 


Câu 5:

Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở những khu vực có kiểu khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.Giải thích: Khu vực tập trung dân cư đông đúc của châu Á chủ yếu là những khu vực có các kiểu khí hậu gió mùa điển hình của châu Á.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lê Phan Ánh Nguyệt

Bình luận


Bình luận