Câu hỏi:

17/09/2019 1,392

Khu vực Đông Trung Quốc mật độ đân số trung bình dưới trên 100 người/km2 là do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Khu vực Đông Trung Quốc mật độ đân số trung bình dưới trên 100 người/km2 là do: Khí hậu thuận lợi (ôn đới gió mà và cậ nhiệt gió mùa), có hệ thống sông lớn gắn với các đồng bằng màu mỡ và lịch sử khai thác từ lâu đời.

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những khu vực Bắc LB Nga mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 là do

Xem đáp án » 17/09/2019 14,716

Câu 2:

Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở những khu vực có kiểu khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 17/09/2019 11,682

Câu 3:

Mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 phân bố ở

Xem đáp án » 17/09/2019 8,427

Câu 4:

Các thành phố chủ yếu tập trung ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 17/09/2019 5,263

Câu 5:

Khu vực phía Nam LB Nga và Mông Cổ có mật độ dân số khoảng

Xem đáp án » 17/09/2019 3,978

Câu 6:

Thành phố nào có số dân đông nhất của châu Á?

Xem đáp án » 17/09/2019 3,309

Câu 7:

Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở

Xem đáp án » 17/09/2019 1,933

Bình luận


Bình luận