Câu hỏi:

17/09/2019 11,692

Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở những khu vực có kiểu khí hậu nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C.Giải thích: Khu vực tập trung dân cư đông đúc của châu Á chủ yếu là những khu vực có các kiểu khí hậu gió mùa điển hình của châu Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những khu vực Bắc LB Nga mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 là do

Xem đáp án » 17/09/2019 14,718

Câu 2:

Mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 phân bố ở

Xem đáp án » 17/09/2019 8,435

Câu 3:

Các thành phố chủ yếu tập trung ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 17/09/2019 5,265

Câu 4:

Khu vực phía Nam LB Nga và Mông Cổ có mật độ dân số khoảng

Xem đáp án » 17/09/2019 3,984

Câu 5:

Thành phố nào có số dân đông nhất của châu Á?

Xem đáp án » 17/09/2019 3,315

Câu 6:

Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở

Xem đáp án » 17/09/2019 1,939

Bình luận


Bình luận