Câu hỏi:

17/09/2019 1,367

Thành phố H trong hình 6.1 là thành phố nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Thành phố H trong hình 6.1 là thành phố TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án: A. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những khu vực Bắc LB Nga mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 là do

Xem đáp án » 17/09/2019 14,712

Câu 2:

Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở những khu vực có kiểu khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 17/09/2019 11,674

Câu 3:

Mật độ đân số trung bình dưới 1 người/km2 phân bố ở

Xem đáp án » 17/09/2019 8,422

Câu 4:

Các thành phố chủ yếu tập trung ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 17/09/2019 5,253

Câu 5:

Khu vực phía Nam LB Nga và Mông Cổ có mật độ dân số khoảng

Xem đáp án » 17/09/2019 3,974

Câu 6:

Thành phố nào có số dân đông nhất của châu Á?

Xem đáp án » 17/09/2019 3,307

Câu 7:

Mật độ đân số trung bình trên 50 người/km2 phân bố ở

Xem đáp án » 17/09/2019 1,931

Bình luận


Bình luận