Câu hỏi:

17/09/2019 37,513

Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm nhưng hiện nay số nước các quốc gia nghèo khổ vẫn chiếm tỉ lệ cao chủ yếu do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C.

Giải thích: Do chế độ phong kiến và thực dân kìm hãm, nền kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài. Dưới chế độ thực dân và phong kiến, nhiều nước trở thành nơi cung cấp nguyên liệu và nơi tiêu thụ hàng hóa cho “mẫu quốc”, nhân dân chịu cảng áp bức khổ cực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quốc gia nào trở nên giàu có dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí phong phú?

Xem đáp án » 17/09/2019 67,017

Câu 2:

Quốc gia nào hiện nay có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh?

Xem đáp án » 17/09/2019 61,052

Câu 3:

Quốc gia nào sau đây là quốc gia đang phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp?

Xem đáp án » 17/09/2019 54,111

Câu 4:

Quốc gia nào có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất châu Á?

Xem đáp án » 17/09/2019 42,675

Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á?

Xem đáp án » 17/09/2019 23,707

Câu 6:

Từ thế kỉ XVI và đặc biệt trong thế kỉ XIX đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á có gì nổi bật?

Xem đáp án » 17/09/2019 14,454

Bình luận


Bình luận