Câu hỏi:

17/09/2019 42,692

Quốc gia nào có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất châu Á?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D.

Giải thích: Nhật Bản là nước phát triển cao nhất châu Á, đứng thứ 2 thế giới và là nước có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện (trang 23 Địa lí 8).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quốc gia nào trở nên giàu có dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí phong phú?

Xem đáp án » 17/09/2019 67,041

Câu 2:

Quốc gia nào hiện nay có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh?

Xem đáp án » 17/09/2019 61,087

Câu 3:

Quốc gia nào sau đây là quốc gia đang phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp?

Xem đáp án » 17/09/2019 54,144

Câu 4:

Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm nhưng hiện nay số nước các quốc gia nghèo khổ vẫn chiếm tỉ lệ cao chủ yếu do

Xem đáp án » 17/09/2019 37,531

Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á?

Xem đáp án » 17/09/2019 23,718

Câu 6:

Từ thế kỉ XVI và đặc biệt trong thế kỉ XIX đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á có gì nổi bật?

Xem đáp án » 17/09/2019 14,480

Bình luận


Bình luận

Ngọc Cẩn Trần
10:12 - 18/11/2021

Thương 10x^3:4xy^2