Trắc nghiệm Địa lí 8 Bài 7 (có đáp án): Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

  • 5041 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Các nước và vùng lãnh thổ ở châu Á có trình độ phát triển kinh tế - xã hội rất khác nhau (Bài 7 SGK trang 23 Địa lí 8) -> Đáp án D sai.


Câu 2:

Từ thế kỉ XVI và đặc biệt trong thế kỉ XIX đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á có gì nổi bật?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Bài 7 SGK trang 21 Địa lí 8.


Câu 3:

Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm nhưng hiện nay số nước các quốc gia nghèo khổ vẫn chiếm tỉ lệ cao chủ yếu do

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Do chế độ phong kiến và thực dân kìm hãm, nền kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài. Dưới chế độ thực dân và phong kiến, nhiều nước trở thành nơi cung cấp nguyên liệu và nơi tiêu thụ hàng hóa cho “mẫu quốc”, nhân dân chịu cảng áp bức khổ cực.


Câu 4:

Quốc gia nào có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất châu Á?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Nhật Bản là nước phát triển cao nhất châu Á, đứng thứ 2 thế giới và là nước có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện (trang 23 Địa lí 8).


Câu 5:

Quốc gia nào hiện nay có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: SGK/trang 23 Địa lí 8 cơ bản.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

b

8 tháng trước

bùi văn Đông

Bình luận


Bình luận

7A-Thanh Hà
21:34 - 12/11/2021

hay

bùi văn Đông
08:46 - 30/11/2021

tuyệt vời