Câu hỏi:

18/05/2020 7,203

Có 8 dung dịch chứa:

NaNO3,MgNO32,FeNO32CuNO32,Na2SO4,MgSO4,FeSO4,CuSO4.

Hãy nêu 2 thuốc thử cần để nhận biết 8 dung dịch trên

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trích mẫu thử đánh thứ tự từ 1 đến 8, cho dd BaCl2 vào các mẫu thử

- Nhóm 1: Tạo kết tủa trắng thì chất ban đầu là 

Mg2SO4,FeSO4,Na2SO4,CuSO4

Nhóm 2: Không có kết tủa thì chất ban đầu là

NaNO3,MgNO3,FeNO3,CuNO3

Cho NaOH vào nhóm 1.

+ Trường hợp tạo kết tủa trắng thì chất ban đầu là MgOH2

MgSO4+2NaOHMgOH2+Na2SO4

+ Trường hợp tạo kết tủa trắng xanh hóa nâu đỏ trong không khí thì chất ban đầu là FeSO4:

FeSO4+2NaOHFeOH2+Na2SO44FeOH2+O2+2H2O4FeOH3

+ Trường hợp tạo kết tủa màu xanh lam là :

CuSO4+2NaOHCuOH2+Na2SO4

+ Trường hợp không có hiện tượng nào xảy ra là Na2SO4.

Cho NaOH vào nhóm 2, hiện tượng tương tự như nhóm 1, giúp ta nhận biết 4 chất nhóm 2.

⇒ Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân biệt 9 chất rắn sau bằng 2 hóa chất tự chọn:

Ag2O,BaO,MgO,MnO2,Al2O3,FeO,Fe2O3,CaCO3,CuO

Hỏi 2 hóa chất đó là gì?

Xem đáp án » 18/05/2020 4,458

Câu 2:

Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất. hãy nhận biết các gọi bột màu đen không nhãn:Ag2O,MnO2, FeO, CuO?

Xem đáp án » 18/05/2020 2,690

Câu 3:

Có 5 gói bột màu tương tự nhau: CuO; FeO; MnO2,Ag2O; (Fe+FeO) có thể dùng dd nào để phân biệt các chất trên?

Xem đáp án » 17/05/2020 1,054

Câu 4:

Hãy dùng một hóa chất để nhận biết 5 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng các dung dịch sau:

K2CO3,NH42SO4,MgSO4, Al2SO42,FeCl3

Xem đáp án » 17/05/2020 890

Câu 5:

Chỉ dùng một thuốc thử hãy nhận biết ba chất đựng trong ba bình mất nhãn Al, Al2O3, Mg. 

Xem đáp án » 17/05/2020 704

Câu 6:

Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn: 

NH4Cl,MgCl2,FeCl2,AlCl3,CuCl2

Xem đáp án » 18/05/2020 695

Bình luận


Bình luận