Câu hỏi:

07/01/2021 18,587

 Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4 x M. Sau khi phản ứng kết thúc lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 gam. Giá trị của x là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

nCuSO4= x.0,2 mol

Fe+CuSO4FeSO4+Cu

x.0,2 ← x.0,2   →      x.0,2 (mol)

Khi nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4, thanh Fe lúc sau có khối lượng tăng lên 1,6 gam hay:

mCu bámvào-mFe tan ra= 1,6 g

⇔ 0,2x.64 - 0,2x.56 = 1,6 

⇔ x = 1M.

 ⇒ Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho lá nhôm vào dung dịch axit HCl có dư thu được 3,36 lít khí hiđro (ở đktc). Khối lượng nhôm đã phản ứng là:

Xem đáp án » 10/07/2020 22,393

Câu 2:

Cho một thanh sắt nặng 20 gam vào 200ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô cân lại được m gam. Giá trị của m là

Xem đáp án » 07/01/2021 21,846

Câu 3:

Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5g trong 25ml dung dịch CuSO415% có khối lượng riêng là 1,12g/ml. Sau thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,56g. Tính nồng độ phần trăm của FeSO4 và CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng.

Xem đáp án » 07/01/2021 18,408

Câu 4:

Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ phản ứng ở đktc là bao nhiêu? (cho Zn = 65)

Xem đáp án » 10/07/2020 15,751

Câu 5:

Nhúng một lá kẽm vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy lá kẽm ra cân thấy nhẹ hơn 0,025g so với trước khi nhúng. Khối lượng Zn đã tan ra là

Xem đáp án » 07/01/2021 15,191

Câu 6:

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 10/07/2020 14,772

Bình luận


Bình luận