Câu hỏi:

18/05/2020 12,565

Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Lời giải: Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể là chỉ đuợc bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ trường hợp phạm tội quả tang.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bắt người trong trường hợp nào sau đây không thuộc trường hợp khẩn cấp?

Xem đáp án » 18/05/2020 17,311

Câu 2:

Hành vi nào sau đây xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự?

Xem đáp án » 18/05/2020 16,473

Câu 3:

Để bắt người đúng pháp luật, ngoài thẩm quyền cần tuân thủ quy định nào khác của pháp luật?

Xem đáp án » 18/05/2020 15,652

Câu 4:

Trong trường hợp nào sau đây ai cũng có quyền bắt người?

Xem đáp án » 18/05/2020 13,480

Câu 5:

Không ai bị bắt nếu

Xem đáp án » 18/05/2020 12,951

Câu 6:

Bắt người khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp

Xem đáp án » 18/05/2020 12,505

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK