Câu hỏi:

18/09/2019 5,388

Este X có các đặc điểm sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:

Trả lời:

Đáp án D

• Đốt cháy X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau

→ X là este no, đơn chức.

Thủy phân X trong môi trường axit được chất Y tham gia phản ứng tráng gương → Y là HCOOH.

Z có số nguyên tử C bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X → X là HCOOCH3.

→ Đốt cháy 1 mol HCOOCH3 sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.

Y là HCOOH nên tan vô hạn trong nước.

Z là CH3OH nên khi đun với H2SO4 đặc ở 170oC không thu được anken.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

Xem đáp án » 18/09/2019 23,580

Câu 2:

Cho sơ đồ chuyển hoá:

Triolein +H2du(Ni,to) X NaOH,to Y HCl Z 

Tên của Z là

Xem đáp án » 18/09/2019 16,142

Câu 3:

Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. Chất X là

Xem đáp án » 18/09/2019 8,978

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 18/09/2019 6,546

Câu 5:

Phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 18/09/2019 4,923

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »