Câu hỏi:

08/01/2021 410

 Dùng m gam Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58g. Hỏi lượng nhôm đã dùng là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

2Al + Fe2O3→ Al2O3+ 2Fe

2a………a……a…….mol

Theo bài ta có

mFe2O3-mAl2O3 = 0,58g

⇔ 160a - 102a = 0,58g

⇔ 58a = 0,58

⇔ a = 0,01 mol

nAl= 2a = 0,02 mol

mAl= 0,02.27 = 0,54g

⇒ Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chỉ dùng 1 chất để phân biệt 3 kim loại sau: Al, Ba, Mg?

Xem đáp án » 08/01/2021 13,196

Câu 2:

Chỉ dùng nước nhận biết được 3 chất rắn riêng biệt nào?

Xem đáp án » 12/07/2020 11,712

Câu 3:

Có 9,66 gam hỗn hợp bột nhôm và Fe3O4. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 2,688 lít H2 (đktc). Khối lượng nhôm trong hỗn hợp ban đầu là?

Xem đáp án » 08/11/2021 10,210

Câu 4:

Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sinh ra 3,08 lít khí H2 ở đktc. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là

Xem đáp án » 08/01/2021 8,905

Câu 5:

Cho các phát biểu về phản ứng nhiệt nhôm, phát biểu đúng là

Xem đáp án » 12/07/2020 5,579

Câu 6:

Khi nung hoàn toàn hỗn hợp A gồm x gam Al và y gam Fe2O3 thu được hỗn hợp B. Chia B thành hai phần bằng nhau:

+ Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, không có khí thoát ra và còn lại 4,4 gam chất rắn không tan.

+ Phần 2 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 1,12 lít khí(đktc).

Giá trị của y là

Xem đáp án » 08/01/2021 5,490

Câu 7:

Khi điện phân Al2O3 nóng chảy người ta thêm criolit (Na3AlF6) với mục đích:

1. Làm hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3.

2. Làm cho tính dẫn điện cao hơn.

3. Để thu được F2 ở anot thay vì là O2.

4. Tạo hỗn hợp nhẹ hơn Al để bảo vệ Al.

Các lý do nêu đúng là:

Xem đáp án » 12/07/2020 3,487

Bình luận


Bình luận