Câu hỏi:

21/05/2020 447

Hai chất hữu cơ X và Y đều có khối lượng phân tử bằng 60. Chất X có khả năng phản ứng với Na, NaOH và Na2CO3 Chất Y phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. CTCT của X và Y lần lượt là

Trả lời:

Đáp án D

Theo bài ra X là axit còn Y là este → loại B và C.

Loại A do CH3COOCH3 có khối lượng phân tử là 74 (khác 60).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm là 1 muối hữu cơ và 2 ancol ?

Xem đáp án » 21/05/2020 3,664

Câu 2:

Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có CTPT C3H6O2 có thể tác đụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với kim loại Na là 

Xem đáp án » 21/05/2020 1,777

Câu 3:

Chất nào sau đây khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,628

Câu 4:

Este nào sau đây khi bị thủy phân cho ra một muối duy nhất và một ancol

Xem đáp án » 21/05/2020 1,020

Câu 5:

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Xem đáp án » 21/05/2020 493

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »