Câu hỏi:

21/05/2020 304

Khi thuỷ phân saccarozơ, sản phẩm thu được là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 21/05/2020 5,236

Câu 2:

Khối lượng saccarozơ thu được từ 1 tấn nước mía chứa 13% saccarozơ, với hiệu suất thu hồi đạt 80% là

Xem đáp án » 21/05/2020 2,221

Câu 3:

Đốt cháy m gam hỗn họp gồm glucozơ, saccarozơ và tinh bột cần V lít O2, (đktc) và a gam nước. Mối quan hệ giữa m, V và a là 

Xem đáp án » 21/05/2020 1,927

Câu 4:

Nhận xét nào dưới đây là đúng khi so sánh giữa xenlulozơ và tinh bột ?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,421

Câu 5:

Thuỷ phân m gam tinh bột thu được m gam glucozơ. Hiệu suất phản ứng thuỷ phân là

Xem đáp án » 21/05/2020 1,254

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 0,5130 gam một cacbohiđrat (X) thu được 0,4032 lít CO2 (đktc) và 2,97 gam nước. X có phân tử khối nhỏ hơn 400 và không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Tên gọi của X là

Xem đáp án » 21/05/2020 1,026

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »