Câu hỏi:

21/05/2020 610

Cho các chất:  X: glucozơ; Y: Saccarozơ; Z: Tinh bột; T: Glixerin; H: Xenlulozơ. Những chất bị thuỷ phân là:

Trả lời:

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có cấu tạo mạch vòng?

Xem đáp án » 21/05/2020 5,024

Câu 2:

Nhóm chất đều tham gia phản ứng thuỷ phân là

Xem đáp án » 21/05/2020 2,485

Câu 3:

Thuỷ phân hỗn hợp gồm 34,2 gam saccarozơ và 68,4 gam mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng số mol Ag thu được là

Xem đáp án » 21/05/2020 1,750

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 21/05/2020 573

Câu 5:

Glucozơ, fructozơ phản ứng với chất nào sau đây tạo thành sản phẩm có công thức cấu tạo giống nhau ?

Xem đáp án » 21/05/2020 448

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »