Câu hỏi:

19/09/2019 3,190

Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là

Trả lời:

Đáp án: D

Công thức chung của axit là R(COOH)a

công thức chung của ancol là R'(OH)b

bR(COOH)a + aR'(OH)b
Rb(COO)abR'a + abH2O

Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là Rb(COO)abR'a

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở ?

Xem đáp án » 19/09/2019 27,486

Câu 2:

Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số CTCT thoả mãn CTPT của X là

Xem đáp án » 19/09/2019 25,085

Câu 3:

C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở ?

Xem đáp án » 19/09/2019 19,839

Câu 4:

C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este ?

Xem đáp án » 19/09/2019 10,778

Câu 5:

Este X điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của X là

Xem đáp án » 19/09/2019 6,828

Câu 6:

Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH

Xem đáp án » 19/09/2019 5,043

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »