Câu hỏi:

22/05/2020 2,053

Cho 7,35 gam axit glutamic phản ứng với 140 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 250 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án D

H2NC3H5COOH2: 0,05 molHCl: 0,14 mol+NaOH0,25 molH2NC3H5COONa2NaClNaOH +H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,04 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 7,34 gam muối khan. Mặt khác 0,04 mol X tác dụng vừa đủ với 80 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là

Xem đáp án » 22/05/2020 1,735

Câu 2:

Amino axit X chứa một nhóm -NH2. Cho 15 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 22,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 22/05/2020 1,357

Câu 3:

Cho 0,1 mol H2NC3H5COOH2 (axit glutamic) vào 125 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho một lượng vừa đủ dung dịch NaOH vào X để phản ứng xảy ra hoàn toàn số mol NaOH đã phản ứng là

Xem đáp án » 22/05/2020 991

Câu 4:

Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 16,95 gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 22/05/2020 343

Câu 5:

Số đồng phân cấu tạo của amino axit ứng với công thức phân tử C3H7O2N là

Xem đáp án » 22/05/2020 236

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »