Câu hỏi:

25/05/2020 369

Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền bù cho những người bị thiệt hại và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng

Xem đáp án » 25/05/2020 9,431

Câu 2:

Biện pháp nào dưới đây được nhà nước sử dụng để xóa đói giảm nghèo?

Xem đáp án » 25/05/2020 7,867

Câu 3:

Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là

Xem đáp án » 25/05/2020 7,610

Câu 4:

Công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững là nội dung được quy định trong

Xem đáp án » 25/05/2020 4,151

Câu 5:

Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là

Xem đáp án » 25/05/2020 1,633

Câu 6:

Anh K có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh K cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng?

Xem đáp án » 25/05/2020 813

Câu 7:

Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án » 25/05/2020 697

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK