Câu hỏi:

20/09/2019 44,672

Việc làm nào của người Giéc-man đã tác động trực tiếp đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích:

+ Việc phân chia ruộng đất và ban tước vị cho các tướng lĩnh và quý tộc người Giéc-man làm cho những người này trở nên giàu có và có quyền thế, họ trở thành các lãnh chúa phong kiến.

+ Đồng thời, quá trình phân phong ruộng đất làm cho nông dân công xã và nô lệ bị mất hết ruộng đất phải làm thuê trong các lãnh địa phong kiến trở thành tầng lớp nông nô, phụ thuộc vào các lãnh chúa.

Hình thành 2 giai cấp chính trong xã hội là lãnh chúa và nông nô → Xã hội phong kiến Tây Âu hình thành.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 120,995

Câu 2:

Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 70,428

Câu 3:

Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 67,443

Câu 4:

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 61,668

Câu 5:

Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 61,245

Câu 6:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 52,363

Câu 7:

Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu Âu?     

Xem đáp án » 20/09/2019 45,629

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK