Câu hỏi:

20/09/2019 36,442

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích:

+ Các tướng lĩnh và quý tộc người Giéc-man được phong chức tước và ruộng đất trở nên giàu có và có quyền thế trở thành các lãnh chúa phong kiến.

+ Nông dân công xã và nô lệ bị mất hết ruộng đất, phải làm thuê trong các lãnh địa phong kiến trở thành tầng lớp nông nô.

Hình thành 2 giai cấp chính trong xã hội là lãnh chúa phong kiến và nông nô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 120,998

Câu 2:

Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 70,434

Câu 3:

Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 67,457

Câu 4:

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 61,673

Câu 5:

Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 61,250

Câu 6:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 52,372

Câu 7:

Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu Âu?     

Xem đáp án » 20/09/2019 45,643

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK