Câu hỏi:

20/09/2019 17,937

Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của nông nô?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: nông nô vẫn có quyền kết hôn và có gia đình riêng nhưng phải nộp thuế cưới xin cho lãnh chúa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 120,997

Câu 2:

Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 70,431

Câu 3:

Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 67,452

Câu 4:

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 61,670

Câu 5:

Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 61,245

Câu 6:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 52,370

Câu 7:

Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu Âu?     

Xem đáp án » 20/09/2019 45,640

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK