Câu hỏi:

20/09/2019 86,487

Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Thời kì Vương triều Gúp-ta (319 – 467) là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển của miền Bắc Ấn Độ cả về mặt kinh tế - xã hội và văn hóa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô-gôn là gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 48,522

Câu 2:

Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 32,368

Câu 3:

Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 31,210

Câu 4:

Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1566 – 1605) đã thi hành những biện pháp tiến bộ. Đó là những biện pháp gì?

Xem đáp án » 20/09/2019 28,694

Câu 5:

Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 26,563

Câu 6:

Tên Ấn Độ được bắt nguồn từ đâu?

Xem đáp án » 20/09/2019 25,826

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK