Câu hỏi:

20/09/2019 48,520

Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô-gôn là gì?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Đến thế kỉ XII, người Thổ Nhĩ Kì theo đạo Hồi đã thôn tính miền Bắc Ấn Độ và lập nên vương triều Hồi giáo Đê-li.  Đầu thế kỉ XVI, người Mông Cổ đã tấn công Ấn Độ, lật đổ vương triều Hồi giáo và lập nên Vương triều Mô-gôn. Như vậy, cả hai vương triều đều là của người ngoại tộc vào cai trị Ấn Độ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?     

Xem đáp án » 20/09/2019 86,485

Câu 2:

Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 32,367

Câu 3:

Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 31,209

Câu 4:

Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1566 – 1605) đã thi hành những biện pháp tiến bộ. Đó là những biện pháp gì?

Xem đáp án » 20/09/2019 28,689

Câu 5:

Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 26,561

Câu 6:

Tên Ấn Độ được bắt nguồn từ đâu?

Xem đáp án » 20/09/2019 25,823

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK