Câu hỏi:

20/09/2019 32,373

Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Vương triều Mô-gôn tồn tại đến giữa thế kỉ XIX thì bị thực dân Anh đến xâm lược, lật đổ. Từ đó, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước Anh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được coi là giai đoạn thống nhất, phục hưng và phát triển?     

Xem đáp án » 20/09/2019 86,492

Câu 2:

Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô-gôn là gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 48,530

Câu 3:

Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 31,217

Câu 4:

Dưới sự trị vì của mình, A-cơ-ba (1566 – 1605) đã thi hành những biện pháp tiến bộ. Đó là những biện pháp gì?

Xem đáp án » 20/09/2019 28,701

Câu 5:

Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 26,572

Câu 6:

Tên Ấn Độ được bắt nguồn từ đâu?

Xem đáp án » 20/09/2019 25,831

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK