Câu hỏi:

28/05/2020 19,792

Suất điện động tự cảm có độ lớn lớn khi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng tự cảm thực chất là hiện tượng

Xem đáp án » 28/05/2020 79,157

Câu 2:

Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng hai lần (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm

Xem đáp án » 28/05/2020 37,070

Câu 3:

Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm

Xem đáp án » 28/05/2020 33,434

Câu 4:

Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng bốn lần và chiều dài tăng 2 lần (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm

Xem đáp án » 28/05/2020 33,280

Câu 5:

Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,5 H, trong đó dòng điện tăng đều với tốc độ 200 A/s thì suất điện động tự cảm là

Xem đáp án » 28/05/2020 25,850

Câu 6:

Trong hệ SI đơn vị của hệ số tự cảm là

Xem đáp án » 28/05/2020 21,756

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK