Câu hỏi:

21/09/2019 7,918

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C.

Giải thích: Lê Hoàn được cử làm phụ chính dưới thời Đinh. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống các tướng lĩnh đồng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làm vua chỉ huy cuộc kháng chiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế?   

Xem đáp án » 21/09/2019 42,197

Câu 2:

Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lê là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 41,707

Câu 3:

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 32,171

Câu 4:

Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 31,254

Câu 5:

Quan hệ bang giao giữa Việt – Tống dưới thời Tiền Lê như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 11,461

Câu 6:

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê?     

Xem đáp án » 21/09/2019 9,947

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK