Câu hỏi:

21/09/2019 11,463

Quan hệ bang giao giữa Việt – Tống dưới thời Tiền Lê như thế nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C.

Giải thích: sau cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi, nhà Tống phải kiêng nể Đại Việt. Nhìn chung quan hệ giữa Việt – Tống hòa hảo. Nhà Lê sai sứ sang nhà Tống cầu phong, đặt quan hệ hòa hiếu. Nhà Tống phong Lê Hoàn là Giao Chỉ quận vương.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế?   

Xem đáp án » 21/09/2019 42,201

Câu 2:

Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lê là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 41,713

Câu 3:

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 32,172

Câu 4:

Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 31,255

Câu 5:

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê?     

Xem đáp án » 21/09/2019 9,948

Câu 6:

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?     

Xem đáp án » 21/09/2019 7,921

Bình luận


Bình luận

SimpleLove
19:31 - 02/12/2019

Đánh giá việc Thái Hậu Dương Vân Nga lấy áo Long bào khoác lên người Lê Hoàn và suy tôn ông làm vua
A.Bà có tình cảm với Lê Hoàn
B.Bà muốn lấy Lê Hoàn và làm hoàng hậu hai triều
C

TÀI LIỆU VIP VIETJACK