Câu hỏi:

21/09/2019 42,204

Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế?   

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích: + Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, các tướng lĩnh và quân đội đồng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làm vua để chỉ huy cuộc kháng chiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lê là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 41,716

Câu 2:

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 32,177

Câu 3:

Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 31,257

Câu 4:

Quan hệ bang giao giữa Việt – Tống dưới thời Tiền Lê như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 11,463

Câu 5:

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê?     

Xem đáp án » 21/09/2019 9,949

Câu 6:

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?     

Xem đáp án » 21/09/2019 7,922

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK