Câu hỏi:

21/09/2019 31,254

Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là:     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK – tr. 30)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hoàn cảnh lịch sử nào Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế?   

Xem đáp án » 21/09/2019 42,197

Câu 2:

Trận đánh lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lê là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 41,707

Câu 3:

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi đặt tên nước là gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 32,171

Câu 4:

Quan hệ bang giao giữa Việt – Tống dưới thời Tiền Lê như thế nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 11,461

Câu 5:

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Tiền Lê?     

Xem đáp án » 21/09/2019 9,947

Câu 6:

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?     

Xem đáp án » 21/09/2019 7,917

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK