Câu hỏi:

21/09/2019 51,246

Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân Tống, sau khi mở cuộc tấn công vào đất Tống, Lý Thường Kiệt đã làm gì? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án:B

Giải thích: Lý Thường Kiệt cho xây dựng phòng tuyến bên bờ nam sông Như Nguyệt. Việc xây dựng phòng tuyến này đã gây cho địch nhiều khó khăn, làm chúng không thể tiến sâu vào lãnh thổ nước ta.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?     

Xem đáp án » 21/09/2019 170,660

Câu 2:

Lý Thường Kiệt cho quân đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm nhằm mục đích gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 95,257

Câu 3:

Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 89,952

Câu 4:

Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là gì?  

Xem đáp án » 21/09/2019 84,469

Câu 5:

Để tiến hành xâm lược Đại Việt nhà Tống đã thực hiện biện pháp gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 84,354

Câu 6:

Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống, Lý Thường Kiệt đã làm gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 60,888

Câu 7:

Giữa thế kỉ XI, nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước?     

Xem đáp án » 21/09/2019 52,766

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK